משחק הנעליים

אמור לחניכים להוריד את הנעליים ולשבת במעגל. הרם נעל אחת ומסור לחניך ראשון. אמור את שמו בקול רם. החניך ימסור לחניך ב' ויאמר את שמו וכן הלאה. הנעל צריכה לעבור אצל כל החניכים ולחזור אליך. הרם נעל נוספת ומסור לאותו חניך לו מסרת קודם, כך תמשיך למסור כאשר הסדר חייב להישאר קבוע.

חזרה לדף הבית