מלך התנועות

הוצא חניך מתנדב. אמור לקב' לבחור את "מלך התנועות". קרא לחניך שיצא. הקב' עושה תנועות בהתאם ל"מלך" ועל החניך לזהות מי הוא. אפשר להוציא שני חניכים החוצה ולתת להם להתחרות ביניהם - מי יגלה ראשון את מלך התנועות.

חזרה לדף הבית