מילים בהברות

הוצא חניך. על הקבוצה לבחור מילה בעלת שתי הברות (כמו ביצה). חלק את הקבוצה לשתיים. הכנס את המתנדב. בהינתן האות על כל קבוצית לצעוק, חזק ככל האפשר, בו זמנית, את אחת משתי ההברות. על המתנדב לנחש מהי המילה.

חזרה לדף הבית