ביצים

העמד את המשתתפים בטור מול הקיר. הסבר כי על כל משתתף בתורו לזרוק את הכדור לכיוון הקיר. לאחר שהכדור פגע בקיר ואחר כך ברצפה, על המשתתף לקפוץ מעליו. המשתתף שאחריו בטור צריך לתפוס את הכדור ולזרוק לכיוון הקיר וכך הלאה, עד סוף הטור.

חזרה לדף הבית