לרחוץ את הפיל

בחר שלושה מתנדבים ובקש מהם לצאת מחוץ לחדר. בזמן ששלושת המתנדבים מחכים בחוץ בחר סיטואציה עם שאר הקבוצה, לדוגמא: לרחוץ פיל. הכנס את החניך הראשון ובקש ממישהו מהקבוצה להציג לו את הסיטואציה בפנטומימה. לאחר מכן הכנס את החניך הבא והחניך הראשון יציג לחניך השני את אותה סיטואציה, וכך גם השלישי. בסיום ההצגות שאל אותם מה לדעתם הייתה הסיטואציה אשר הציגו.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית