אני יוצא לטיול

בחר חוקיות מסוימת על פיה תחליט מי יוצא לטיול ומי לא. אמור מה אתה לוקח איתך לטיול (בהתאם לחוקיות). החניכים בסבב אומרים מה הם לוקחים ואתה אומר לכל אחד אם הוא יוצא או לא. על החניכים לגלות מה החוקיות. דוגמא: החוקיות היא מילה בת 3 אותיות. מדריך: "אני יוצא לטיול ולוקח איתי ספר". חניך א' אומר "אני לוקח מימיה" המדריך: "אתה לא יוצא" חניך ב' לוקח כלב והוא כן יוצא וכן הלאה.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית