"רטוב לי"

בחר שני מתנדבים והרחק אותם מהקבוצה כך שלא יראו את יתר הקבוצה. העמד את יתר החניכים במעגל ובחר שלושה מתנדבים נוספים. בקש משלושת המתנדבים הללו למלא את פיהם במים ולא לבלוע. הנחה את שאר החניכים להרטיב את השפתיים שלהם במים כך שיראה כאילו יש להם גם מים בפה. כעת קרא לשני המתנדבים שהרחקת מהקבוצה ואמור להם כי הם עושים תחרות ביניהם - מי נשאר יבש יותר. עליהם לבחור בכל פעם מישהו אחר בקבוצה, לעמוד מולו וללחוץ לו על הלחיים. כמובן שעליהם לנסות לבחור במי שלדעתם אין לו מים בפה כדי לא להרטב...

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית