מלך הטריוויה אנושי

כל משתתף/קבוצית יבחר קטגוריה כלשהי (לדוגמא: הסרט צלילי המוסיקה, איכות הסביבה, בלודיניות וכד') וימציא ארבע שאלות ברמות קושי שונות וידרג אותם מ-100 ועד 400 לפי רמת הקושי. כעת כל המששתפים יציגו בסבב את הקטגוריות שבחרו. בסבב כל משתתף יכול לבחור קטגוריה ורמת קושי ולנסות לענות על השאלה. אם ענה על התשובה נכונה הוא זוכה במספר הנקודות שמקנה לו השאלה. מנצח מי שצבר מס' רב ביותר של נקודות. ניתן להוסיף מיימד של זמן למשחק כדי לצור יותר מתח ולהקציב מראש זמן מוגדר למענה על שאלה.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית