בלוז לחרוז

בחר משתתף ואמור לו לבחור מילה. לאחר מכן אמור לו לחשוב על מילה המתחרזת ולומר אותה כרמז למילה שלו. עתה אמור לחניכים שעליהם לגלות את המילה ע"י הצגה בפנטומימה של ניחושים עד שיגיעו למילה הנכונה

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית