שורה משיר

בחר ומתנדב ובקש ממנו לצאת מהחדר לכמה רגעים. כעת בחר עם יתר החניכים בחדר שורה משיר ידוע והסבר להם את כללי המשחק: המתנדב שיחזור פנימה יתחיל לשאול שאלות את החברים בחדר (כל שאלה קבילה!). החברים צריכים לענות על השאלה ובתשובתם לשלב מילה מתוך שורת השיר שנבחרה. אפשר לקבוע מראש מילה לכל אחד מתוך שורת השיר או לענות על השאלות ע"פ הסדר של השורה. המתנדב שחזר צריך לזהות מילים שחוזרות על עצמם בתוך תשובותיהם של החניכים ולגלות את השיר.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית