מי הוא?

חלק לכל חניך פתק שבו יתאר את החניך היושב מימינו. ערבב את הפתקים. כל חניך בתורו ירים פתק והחניכים ינסו לנחש איזה חניך מתואר בפתק.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית