טוויסטר

בחר בכל פעם חניך שימלא אחר ההוראות לפי סיבוב החוגות, עד שכל החניכים עומדים על הלוח, ואז נסה לשנות את מיקומם מבלי שיפלו.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית