9 בריבוע

חלק את החניכים לשתי קבוצות. קבוצה אחת תבחר ב-x וקבוצה שנייה תבחר ב – 0 . הקבוצה המתחילה בוחרת ריבוע אשר אותו היא רוצה לסמן בסימנה. המנחה ישאל שאלה. אם הקבוצה ענתה נכון אז המשבצת תסומן בסימנה והיא תוכל להמשיך למשבצת הבאה, אם טעתה, המשבצת תסומן בסימנה של הקבוצה השנייה והתור יעבור לקבוצה השנייה. מנצחת הקבוצה אשר יוצרת רצף של 3 סימנים.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית