פרלמנט

חלק את החניכים לשתי קבוציות שוות (עדיף התקרבות), וקבע שלושה מקומות ישיבה בתוך המעגל שהם "הפרלמנט". הכן פתקים עם שמות כל המשתתפים וחלק לכל החניכים באופן אקראי את הפתקים. שים כסא נוסף במעגל. כעת לכל חניך יש פתק עם אחד השמות וישנם שלושה חניכים אקראיים שיושבים בפרלמנט. המטרה של כל קבוצה היא שאנשיה ישבו "בפרלמנט". הם עושים זאת ע"י העברת מקומות: החניך היושב כשמימינו הכסא הריק אומר בקול שם של אחד השחקנים (פרט לשם שנמצא אצלו ביד), ומי שיש לו את הפתק עם השם שהוקרא בקול עובר לשבת בכסא הריק, ומחליף פתקים עם מי שהקריא את השם. כעת, החניך שנוצר מימינו מקום פנוי מקריא שם חדש, וכך עוברים מקומות עד ששלושת המקומות שהוגדרו כ"פרלמנט" מאוישים ע"י אותה קבוצה.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית