נקניק ממוטה

הושב את הקב' במעגל ובחר מתנדב שישב במרכזו. אמור לקב' לשאול את החניך היושב במרכז שאלות כאשר הוא עונה להם במילים "נקניק" ו "ממוטה" בלבד. אם הוא צוחק – נפסל.

לא טוב, תבחר אחד אחר
חזרה לדף הבית